Pered k zs g - obec Te ed kovo

videoarch vum 
index falunkr l nkorm nyzat szervezetek int zm nyek dokumentumok f rum fot album Peredi js g napt r
Üdvözöljük Pereden!
Pered község, a délszlovákiai Mátyusföldön helyezkedik el. Falunknak 3700 lakosa van, ebből 82%-a magyar nemzetiségű és 18%-a szlovák. Falunk, Sellye járás fejlettebb falvai közé sorolható. tovább>>
kontakt: OÚ Tešedíkovo
Žiharecká 860
Tešedíkovo, 925 82
Tel: 031 7795412
tesedikovo@tesedikovo.sk
48° 6' 27.86"N
17° 50' 47.41"E
admin:
linkek:
edatbázis
Telektó polgári társulás:
telekto.tesedikovo.info
testvérvárosunk:
www.tab.hu
hírek: (274) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
A majális
2008-05-23 11:34:00
más

Sajnos kicsit megkésve, de végre sikerült megszerezni bográcsfesztivál eredményeit. Remélhetőleg a csapatok még emlékeznek a saját sorszámaikra, ugyanis ez az egyetlen lehetőség arra, hogy megtudják, hogy hányadikok lettek. Az eredmények mellékelve. Szavazólap
Kovács Zoltán 3 hozzászólás a cikkhez
 
A falu nem veszi meg a Šivadopo-t
2008-05-15 16:28:00
A képviselő-testület májusi ülésére már-már a kora nyári hangulat volt jellemző. A képviselők lassan szállingóztak és az egész gyűlés jó hangulatban zajlott. Újra szóba került a falunapi program, amiben kisebb változások lesznek. Az esti zenekar az eddigi hírekkel elentétben nem Petőcz Kálmán és társa lesz, hanem a Royal zenekar Alistálról. Elhangzott, hogy a koszorúzásnál egy politikus mond ünnepi beszédet (a személye még nem biztos), pedig szó volt róla, hogy más közéleti személyiségeket is megszólítanak. A falu vezetése a képviselőknek bemutatott egy tanulmányt arról, hogy miképp is nézne ki a kultúrház egy új tetőszerkezettel. A terv szerint elég sivárul: minden díszítés nélkül, két oldalán valamivel magasabb lenne. A tervezet nem nyerte el a képviselők tetszését. Novák Veronika szerint ez az épület többet érdemelne, ha már annyira jelentős. A többiek szerint is jó lenne, hogy ha már messziről látni a tetőt, akkor szép legyen, és ne tornaterem kinézete legyen. A polgármester elmondta, hogy eddig arról volt szó, hogy csak azért építenének tetőt, hogy ne ázzon be az épület. Ezért a kérést így tolmácsolta a építésznek. Végül a képviselők úgy döntöttek, hogy a polgármester tárgyaljon több tervezővel is egy olyan tetőszerkezetről, amit a későbbiekben be lehet építeni. A költségeket az önkormányzat uniós forrásokból kívánja fedezni. A következő pont a Šivadopo volt. Kiderült, hogy a 4,6 milliós árból már nem engednek.(Ez 150 SK/m2 –es ár) Sőt, a falu nem élhet elővásárlási joggal sem, mert nyilvános árverésen lesz értékesítve. A képviselők úgy látták, hogy a falu nem engedhet meg magának ekkora pénzkiadást. Mozoli Sándor szerint nagyon kedvező a négyzetméterre átszámított ár, de mivel nem tiszta területről van szó, további befektetésekre is szükség lenne. Feltette azt a kérdést, hogy mennyire van szüksége a falunak erre a területre. Szerinte bárki is veszi meg, az ipari parknak nem alkalmas, mert nem vezet oda jó út, és nem is valószínű, hogy a testület beleegyezne, hogy a mostani oda vezető utat használják. Novák Veronika viszont úgy látta, ha ez munkahelyteremtéssel járna, biztos engedékenyebbek lennének. A polgármester szerint a falunak kihívás megszerezni ezt a területet, de ő is feltette a kérdést, hogy szükség van-e erre a területre. Kovács Sándor, másokkal ellentétben, nem tartja ezt a területet főnyereménynek, de persze beszéni lehet róla. Varga Zoltán és Novák Veronika részéről felmerült az a lehetőség , hogy fogjanak össze egy befektetővel és így vásárolják meg a területet. Varga Zoltán szerint ez lenne a legjobb megoldás, mert a falunak se pénze, se terve nincs a területre. A polgármester és a képviselők többsége nem tartotta valószínűnek, hogy találnak ilyen befektetőt. A vita végén Mozoli Sándor feltette azt a kérdést, hogy mit veszít a falu, ha más veszi meg a területet. Szerinte, ha ipari park létesülne, akkor sem veszítenének semmit, mert a falu belegyezése nélkül ez nem lehetséges. Ha lakópark épül, az sem veszteség, legfejebb sok idegen jönne be. Varga Zoltán szerint, ha a falu vásárolná meg a területet, akkor sincs arra garancia, hogy nem idegenek kezébe kerülnek a telkek. A képviselő- testület úgy döntött, hogy nem vesz részt az árverésen. A polgármesteri beszámolóban elhangzott, hogy az új bérház minden engedélye rendben van. Az épület 25 millióba kerül, ebből 6 millió az állami támogatás. A maradék 19 millió kölcsön, ezt a bérlők fogják fizetni. A falu az infrastruktúrába (kanalizáció, gáz stb.) befektet 800 ezer koronát. Ennek az összköltsége több, mint 3 millió korona. Szóba került, hogy a szlovák óvoda igazgatónőjének lejár a megbízatása, és a polgármester úgy tudja, hogy nem kíván újraindulni. A polgármester szerint jó volna, ha az óvodából érkezne pályázat, mert ha külsős jön, akkor egy ember fölösleges lesz. Varga Zoltán az iránt érdeklődött, hogy miként áll a tavak tisztítására beadott pályázat. A polgármester elmondta, hogy ugyan még nem biztos, de nagy valószínűséggel nem kapunk rá pénzt.
Kovács Zoltán 0 hozzászólás a cikkhez
 
A retro 2-höz
2008-04-30 10:18:00
történelem
Eredetileg egy letűnt korról szerettünk volna megemlékezni. Alaksza Tibi bácsi regnálása (csak így familiárisan) sokak szemében a falu aranykorát testesíti meg. Olyan változások mentek végbe, amelyek máig meghatározzák a falu hétköznapjait. Persze azoknak is igazuk van, akik azt állítják, hogy ekkor egy felülről igazgatott település voltunk, szűk mozgástérrel. Sajnos a legnagyobb igyekezetünk ellenére sem sikerült hiteles és – bár ez ellentmondás – szubjektív visszaemlékezést írni. De hál´ Istennek megmaradtak a fényképek, és köszönet a lányának, Eva Lelovicsovának, hogy rendelkezésünkre bocsátotta őket. Több, mint valószínű, hogy egyes képek nem kötődnek a faluhoz, de egy letűnt kor hangulatát kellőképpen visszaidézik, és ezáltal sokak visszaemlékezhetnek az ifjúságukra. Végül, de nem utolsósorban így emlékezünk Alaksza Tiborra.
Kovács Zoltán 2 hozzászólás a cikkhez
 
Támogatások és valami más
2008-04-25 14:33:00
önkormányzat
A megyei képviselők márciusi ülésükön eldöntötték, mely – egyebek mellett a peredi egyesületek általt is benyújtott – pályázatokra adnak támogatást. Egyetlen pályázó sem kapta meg a kért összeget, legjobb esetben is csak annak felét ítélték oda a kérvényezőnek. Zárójelben az igényelt összeg. Peredről a magyar alapiskola, a sportklub, az ökormányzat, a Csemadok, a Pered PT és a Matica Slovenská pályázott sikeresen. A Telektó PT gyereknapra kért támogatását elutasították. Az önkormányzat a falunapra és a „Tešedíkovské knižné hody“ elnevezésű rendezvényre kapott 5000-5000 koronát (50 000,-+50 000,- Sk). A Csemadoknak egy nemzetközi folklórfesztiválra odaítéltek 10 000 koronát (50 000,- Sk). A Pered PT a majálisra kért támogatását elutasították, de a játszóházra 10 000 koronás (30 000,- Sk), a nemzetközi borkóstolóra pedig 5000 koronás támogatást (50 000,- Sk) hagytak jóvá. A magyar alapiskola a Flaska Sándor emlékére rendezett futóversenyre 10 000 koronát kapott (22 000,- Sk). A sportklubnak a tabi ifjúsági tornára utazó ificsapat részére jóváhagytak 12 000 koronát (50 000,- Sk). Mégis a legérdekesebb a Matica Slovenská kérvénye volt. Támogatást kértek egy betelepítési emlékmű állításásra, annak apropóján, hogy a falu nevét 60 éve változtatták Tešedíkovo-ra. Erre 15 000 koronát (60 000,- Sk) kapott a szervezet. Többen ebben a kérvényben egyértelmű provokációt látnak. Izgalmas esemény elé nézünk, már ha tényleg sor kerül rá.
Kovács Zoltán 0 hozzászólás a cikkhez
 
Telek-tó: Véget ér a másfél éves civakodás?
2008-04-15 09:21:00
önkormányzat
A képviselő-testület áprilisi ülésének programtervezete nem tartogatott igazán érdekfeszítő témákat. Talán az egyetlen komoly vitát okozó pont a Telek-tó környékén lakók tiltakozó levele volt. Az alpolgármester felolvasta a levelet, amelynek feladója egy nem létező peredi lakos volt. Ebben az igen éles hangvételű levélben körülbelül 60 ember fejezte ki (finoman szólva) nemtetszését a kialakult helyzetről. Úgy vélekedtek, hogy figyelmen kívül hagyták a lakosok észrevételeit, és elszomorítónak tartják, hogy egy „akármilyen“ Telektó PT diktál a falunak. Szerintük a társulás és a falu engedély nélkül mélyíti a tavat, és ennek következtében a házfalak repednek. A levél végén a lakosok követelték, hogy a képviselők újra foglalkozzanak a követeléseikkel, különben megtagadják a kerítések eredeti telekhatárokra való visszaállítását, ami szerintük amúgy is vitatható követelés. Ezt a mondatot Varga Zoltán felelőtlen kijelentésnek minősítette, és ezzel a többi képviselő is egyetértett. Először a polgármester kért szót, és azonnal elutasította, hogy a lakosok nélkül döntöttek volna. A kotráshoz szükséges összes engedélyt beszerezték, de előtte egy geológus három földmintát is vett, és megállapította, hogy a területen nincs futóhomok, ebből kifolyólag semmiféle omlásveszély sincs. Erről az alpolgármester szakvéleményt is mutatott, de arra is felhívta a jelenlévő három, a petíciót aláíró lakos figyelmét, hogy a kérvénnyel nem is kötelességük foglalkozni, mert ismeretlen a feladó, nincs pontos cím, ahová a választ el lehet küldeni, de az egész kezdeményezésnek még irányítója sincs. Kovács Sándor elmondta, hogy a munkálatok előtt a „Povodie Váhu“-val is megbeszéléseket folytattak, miként csinálják a kotrást. Ő is elutasította, hogy a falu felelőtlenül állt volna a dolgokhoz. A vitában szót kapott három jelenlévő tiltakozó lakos is, és ki-ki a saját vérmérséklete szerint reagált a dolgokra. Elsőként Ladislav Kovács elnézést kért, hogy pontatlan volt a feladó, mert egy ismerőse adta fel a levelet, mivel ő elfoglalt volt. Továbbra is állította, hogy az első kotrásnál nem volt engedély, és ezt akkor az önkormányzat elismerte, mivel csak tisztításra adtak engedélyt. A tiltakozók szerint a falu igenis nélkülük döntött, mert egyszer sem hívták össze az ott lakókat, soha sem hívták meg őket a testületi ülésre. Itt újabb, olykor parttalan vita bontakozott ki arról, hogy a falu megfelelően tájékoztatja-e a lakosokat. A tiltakozók szerint az, hogy kifüggesztik a programot a hirdetmények közé, illetve részletek nélkül kijelentik a hangszórón, nem elég, és úgy vélekedtek, hogy 10 emberből 9 biztos nem tudja, hogy ma ülés van. A képviselők szerint viszont a többség tudja, de leginkább a kérvényezők, hogy az ülések minden hónap második keddjén vannak. A telkek vissza-, illetve nem visszaadása újabb vitát szült. Felmerült, hogy mi lesz azokkal a gyümölcsfákkal, amelyek a telekhatáron kívülre esnek, mert a polgári társulás azzal fenyegetőzött, hogy kivágja. A képviselők emlékeztettek arra, hogy minden fakivágásra engedély kell. Szerintük ahogy a ház előtt, úgy a telek mögött is lehet fa a közterületen. Itt a tiltakozók elmondták, hogy ezt a polgári társulás már egyszer figyelmen kívül hagyta, és félnek, hogy ez újra megtörténik. A kéviselők nem vonták vissza a hátározatukat, így továbbra is érvényben van, hogy április végéig vissza kell állítani a kerítéseket. A tiltakozók csalódottan és felháborodva távoztak. A továbbiakban szó volt arról, hogy a „Šivadopo“-s terület eladási ára a kezdeti 5,8 millióról már 4,6 millióra csökkent miután egy becslő megnézte. A polgármester elmondta, hogy további tárgyalásokat fog folytatni ebben az ügyben. Azt is megemlítette, hogy a Nyitra megyei képviselők, leginkább a HZDS-es képviselők érvelésének köszönhetően nem hagyták jóvá a Galánta-Vágsellye Régió Városainak és Falvainak Társulásával kötendő szerződést, pedig az elnök, valamint a megyei tanács is támogatta a javaslatot.
Kovács Zoltán 6 hozzászólás a cikkhez
 
Ébren álmodás
2008-04-15 09:13:00
kultúra
A Kulturális, Közösségi és Tájékoztató Központban (lánykori nevén a Zárdában) újabb peredi lakos kapott esélyt arra, hogy bemutassa a tehetségét. Kovács János után Fischer Tamás digitális és hagyományos módon készített képeit, festményeit tekintheti meg a közönség. A kiállítás két részből áll. Az egyik teremben digitális, számítógépen készült képek vannak kiállítva, míg a másik teremben inkább a hagyományos festéstechnika uralkodik. Fischer Tomi elmondta, hogy nyolc éve kezdett el festeni, pedig eredetileg fényképészettel szeretett volna foglalkozni, ezért ilyen irányú főiskolai szakra jelentkezett, de kiderült, hogy a szakon megkövetelik a rajztudást is. Először temperával próbálkozott, majd később áttért az olajfesték használatára. Mostanság inkább számítógépes technikával dolgozik (számítógépes ceruzával rajzolt kép), de úgy gondolja, hogy mindkét technikának megvan a maga varázsa. A képek általában napokig készülnek, de előfordul, hogy hetekig, vagy akár hónapokig is dolgozik egy-egy alkotáson. Elmondta azt is, hogy ha egy határozott elképzelése van, akkor a munka közben már nem szokott változtatni rajta. A festéshez a legnagyobb inspirációt a zenéből meríti. A kiállítás május 4-ig tekinthető meg. Képek a fotoalbumban.
Kovács Zoltán 0 hozzászólás a cikkhez
 
Március 15-e
2008-03-18 19:53:00
kultúra
Igazi tavaszi időben került sor a forradalom megünneplésére. Rég nem látott tömeg vett részt a koszorúzáson, bizonyára a szép időnek és a hétvégének is köszönhetően. Az eseményen a környék politikai és társadalmi szervezetei mellett részt vett Csáky Pál, az MKP elnöke, Gál Gábor parlamenti képviselő és Plank Zoltán, a Magyar Nagykövetség első titkára. Jurás Lívia, a Csemadok helyi szervezetének elnöke bevezetőjében emlékeztetett arra, hogy miközben a közép-európai népek helyüket keresik a Nap alatt, szükségünk van egy központi gondolatot keresni, és ez a kultúra és az emlékezet lehet. Csáky Pál ünnepi beszédében a közös ünnepről, közös emlékezetről beszélt. "Szükségünk van az ünnepekre, amelyek kiemelnek a szereotípiákból." Emlékeztetett arra, hogy ez az az ünnep, amikor a magyarok, bárhol is élnek a világon, összehajolnak és emlékeznek. Hangsúlyozta, hogy március 15-e üzenete a hűség és az egyenrangúság. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szlovákiai magyarság hű az országhoz és az alkotmányához, ugyanakkor egyenlő is szeretne lenni a szülőföldjén. "Itt akarunk európaiak lenni, azt szeretnénk, ha az európai kultúra jönne Szlovákiába." A hűségről, a szülőföldön maradásról szól az MKP új vitairata, amelynek célja, hogy választ adjon, miként fog élni az itteni magyarság a következő évtizedekben. Figyelmeztetett, hogy a magyar iskolahálózatot veszély fenyegeti, de a parlamentben mindent megtesznek, hogy ezt megakadályozzák, de ha kell, az embereket is az iskolák védelmére kérik. A beszéd végén reményt és felemelkedést kívánt. A koszorúzás meglepetést is hozott. A helyi evangélikus egyházközség tagjai is virágot helyeztek el, és ezt az egybegyűltek tapssal jutalmazták. A hangosítás idén is pocsék volt, sokszor az ünnepi szónokot csak igazán nagy odafigyeléssel és tökéletes hallással lehetett érteni. Az esti gálaműsorra a „maratoni“ jelző a legmegfelelőbb. A több, mint 2 órás, egy idő után már unalmas műsoron fellépett a Peredi Nőikar, az alapiskola diákjai és a Felvidéki Rockszínpad tagjai. Itt Plank Zoltán beszélt a forradalmi napról, amelyet szélesebb kontextusba helyezett, ezzel is új, izgalmas szempontokat mutatott be.
Kovács Zoltán 0 hozzászólás a cikkhez
 
A „Zväzarm“ telek eladva, a „Šivadopo“ (még) nem
2008-03-18 19:52:00
önkormányzat
A képviselők a legutóbbi ülésükön leginkább egyéni, azon belül is szociális kérésekkel foglalkoztak, csak egy-két, a falu többségét is érintő pont volt. Mindjárt az ülés elején kiértékelték a Kiserdő melletti területre (Zväzarm) kiírt pályázatot. Az eredeti kérvényező levélben tudatta az önkormányzattal, hogy a kért 250 ezer koronás árat sokallja. Szerinte ez a terület rossz állapotban van, ezért 180 ezer koronát lett volna hajlandó fizetni, azt is csak a terület rendbetétele után. A pályázatra jelentkezett egy fiatal házaspár is, akiknek a kérvényét az ülésen bontották fel, és ebből kiderült, hogy ők elfogadják az önkormányzat ajánlatát. A képviselő-testület egyhangúlag nekik ítélte a területet. A polgármester beszámolt a képviselőknek arról, hogy megkereste őt az egykori Šivadopo-t (a vasúton túli elhanyagolt terület) felügyelő ügyvéd, és felajánlotta a községnek a területet 5,8 millióért. Azt is közölte a polgármesterrel, hogy egy galántai befektető is érdeklődik a terület iránt, de elsősorban a falunak kínálja a telket. A képviselők hosszú ideig tanácstalanok voltak, mert négyzetméterre átszámítva nagyon kedvező az ajánlat: kevesebb, mint 200 korona, de egy összegben a falu nem tud előteremteni ekkora összeget. Ha a falu elfogadná ezt az ajánlatot, akkor az összes tartalékát erre költené el, sőt, valószínűleg kölcsön felvételére is szükség lenne. Mindamellett további kiadás lenne az infrastruktúra kiépítése. Több képviselőben megfogalmazódott az a kérdés, hogy a titokzatos befektető tényleg létezik-e, nem csak üzleti fogásról van-e szó. Erre azonban a polgármester sem tudott válaszolni. Hosszú tanácskozás után a képviselők meghatalmazták a polgármestert, hogy próbáljon tovább tárgyalni az ügyvéddel, azzal a céllal, hogy engedjen az árból, illetve tudja meg, van-e lehetőség arra, hogy csak a telek egy részét vásárolná meg a falu. Valószínűleg rendkívüli ülésen vitatják majd meg a kérdést. A testület meghallgatta a főellenőr és egy számviteli könyvelő jelentését a tavalyi költségvetésről, akik csak kisebb technikai hibákat találtak. Ezt követően elfogadták az idei költségvetést. (Az előző beszámolóban már egyszer írtam, hogy elfogadták, de csak a költségvetési javaslatot fogadták el, amihez egy hónapon keresztetül még hozzászólhattak a lakosok.) Megtárgyalták és jóváhagyták az Interkompact Kft., a környező falvakba is benyújtott együttműködési ajánlatát, amelynek az a célja, hogy az iskolák diákjai ingyen használhassák az elkövetkezendő években felépülő sport- és szabadidő-komplexum szolgáltatásait. A cég érvényes építési engedéllyel rendelkezik, de a pénzforrásokat uniós alapokból kívánja megszerezni a következő hónapokban. A nagycsaládosok szervezete idén ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját, és ebből az alkalomból kopjafát szeretnének állítani a temetőben, amihez a testület hozzájárult. Az alpolgármester elmondta, hogy a Kurcsa parton tervezett telkeket már kivették a földalapból, de kiderült – miután a mostani bérlők cserébe új földeket szerettek volna kiméretettni –, hogy illegálisan használták. Még egy 1991-ben kiadott törvény alapján módosításokra lett volna szükség, de ezt az akkori szövetkezet nem tette meg. Az alpolgármester felhívta a képviselők figyelmét, hogy megpróbálják megoldani a bérlők gondját, pedig az önkormányzatot nem is érinti a dolog, mégis számítani kell rá, hogy egyesek panaszkodni fognak. Szóba került a Füzeskurcsánál keletkezett illegális és veszélyes szemétlerakat. Felszólították a tulajdonost, hogy március 10-ig távolítsa el, de ő pár napos haladékot kért. Mindezek mellett büntetést is kiróttak. A képviselők javasolták, mivel félő, hogy a szemét egy része ottmarad, hogy a falu egy képviselője is jelen legyen a terület megtisztításakor. A polgármesteri beszámolóban szó volt arról, hogy a bérlakásokban megtiltják a háziállatok (macska, kutya, papagáj) tartását, és hogy közel 100 %-os esély van arra, hogy a falu megkapja a további bérház építésére kért támogatást.
Kovács Zoltán 1 hozzászólás a cikkhez
 
Falunap: Szűcs Judit, Delhusa Gjon és Ihos József
2008-03-18 19:46:00
kultúra
A képviselők megvitatták az idei falunapi programot. A rendezvényre június 13-án és 14-én kerül sor. A kulturális bizottság elnöke, Varga Zoltán beszámolt arról, hogy a pénteki napon a Mágnás Miska c. operettet láthatjuk a kultúrház mozitermében, másnap a már megszokott falunapi rendezvények várják a lakosokat. (A későbbiekben megpróbáljuk megszerezni a részletes programot.) A nap sztárvendégei: Szűcs Judit, Delhusa Gjon és a Kató nénit alakító Ihos József humorista. Az elnök elmondta, mivel három fellépőt rendeltek, a humoristára már kedvezményt kaptak, elengedték a fellépő díjának egyharmadát. Mindezek ellenére a költségvetésben a falunapra szánt pénzkeretet (150 ezer korona) kissé átlépik, mert megnövekedett a fellépők költsége, de remélik, hogy az árusításokból visszajön a plusz kiadás. Az esti mulatságon a nyárasdi Petőcz Kálmán és társa játszik, akik legutóbb a Csemadok évzárón szerepeltek. Felmerült, hogy az óvodás szülői bálon már zenélt Club 7 legyen az esti zenekar, de a magas költségek miatt – több, mint 60 ezer korona – lemondtak erről a lehetőségről. Elsősorban Mészáros Endre, de utána többen is a nemtetszésüket fejezték ki, hogy sikerült olyan programot összeállítani, amiben megint nem gondoltak a fiatalokra. Szerintük ez a program megfelelő a közép és idősebb korosztálynak, de a fiatalokat nemigen fogja meg. Más képviselők viszont azzal érveltek, hogy ha volt valami fiatalos program, akkor az idősek hazamentek, illetve a bizottságban is van fiatal, mégsem hozott fiataloknak szóló programot. A fiataloknak szóló programokkal az is a gond, hogy jóval drágábbak, mint amit a falu képes kifizetni. Az ülésen jelenlévő főellenőr, aki tardoskeddi, elmondta, hogy az ottani falunapon a No Thanx, Bódi Guszti és az R-Go lesz a fellépő. Igaz, ott nem igyenes ez a program. A képviselők egyetértettek abban, hogy amíg nincs kész a szabadtéri színpad, ahol belépőt lehet szedni vagy nincs olyan terület, amelyet el lehetne keríteni, nem valószínű, hogy ilyen nagy költségű fellépőket a falu megrendel.
Kovács Zoltán 11 hozzászólás a cikkhez
 
Változások
2008-03-06 18:10:00
más
Öregszik a honlap, hiszen lassan krónikaként is használhatjuk arra, hogy felidézzük magunknak a múltat. A mellékelt képen látható felirat mára már történelem, és csak a honlapon él tovább. Valószínűleg ezzel eltűnt a szocializmusban oly gyakori felirat utolsó darabja is. Egy letűnt kor neonreklámja, egy aprócska Las Vegas a sáros kis faluban. Ha minden igaz, a felújított épületben nemsokára egy ma is létező, ismert bolt várja a vásárlóit. Eltűnik egy másik, a faluképet meghatározó épület is. Sajnos erről kép sem készült, pedig a főutca arculatához hozzátartozott, és sok ember emléke is fűződik hozzá. A kedvesnővérek öreg, de csúnyának egyáltalán nem mondható háza is megadta magát a fejlődésnek. Annyira hozzászoktunk ehhez az épülethez, hogy semmi emlék nem maradt róla az utókornak, és csak a hiánya lett feltűnő. Nem tudni, hogy milyen épület készül majd a helyén, de remélhetőleg legalább annyira beleillik majd a főutca képébe, mint ez az ósdi épület.
Kovács Zoltán 2 hozzászólás a cikkhez
 
www.deltasound.sk
 
www.musicmax.sk
 
www.interkompakt.sk
 
www.vandadekor.sk
 
www.dt-digital.sk
 
obec Te ed kovo - Pered falu, old.pered.info 1280*1024, ©TulokTeam, admin: